سایت پی سی آموزش همانطور که از نامش پیداست برای افزایش و راهنمایی دادن به کاربران کامپیوتر می باشد تا مشکلات کسانی که در مورد کامپیوتر اطلاع کمی دارد را به بهترین نحو برطرف نماید.